Stand Up Dates 2019/2020

Stand Up Dates 2019/2020

  • 26.09.2019 – Bierhübeli Bern / Stand Up Bern (Saison-Start)
  • 28.11.2019 – Kulturhaus Visavis / Stand Up Bern
  • 26.12.2019 – Bierhübeli Bern / Stand Up Bern Weihnachts-Special
  • 20.02.2020 – Kulturhaus Visavis / Stand Up Bern
  • 30.04.2020 – Kulturhaus Visavis / Stand Up Bern
  • 28.05.2020 – Bierhübeli Bern / Stand Up Bern (Saison-Abschluss)
  • TBA